fbpx

Test emoční inteligence

Tenhle samovyhodnocovací test emoční inteligence je postaven tak, aby vedl k vašemu zamyšlení se nad různými dovednostmi z oblasti emoční inteligence a jejich projevech u vás.

Na jeho základě poznáte, jak si stojíte v jednotlivých složkách emoční inteligence, o kterých si přečtetě něco níže.

Test ve formátu pdf pošlu na email:

Odesláním formuláře se stávám správcem vašich osobních údajů. Vše o ochraně osobních údajů a jak s nimi nakládáme najdete zde>>.

Co se z testu dozvíte

Na úvod něco málo teorie a proč vůbec o emoční inteligenci mluvíme:

Daniel Goleman je člověk, který poprvé přinesl pojem ‘emoční inteligence’ široké veřejnosti ve své stejnojmené knize z roku 1995. Zjistil, že kvality tradičně spojované se schopností leadershipu (vedení, řízení lidí) jako inteligence, odolnost, odhodlanost a vize jsou nezbytné pro úspěch, ale nejsou dostatečné. Skutečně efektivní lidé se vyznačují také vysokou mírou emoční inteligence, která zahrnuje:

Sebe-uvědomění a reflexi

Schopnost rozpoznat co cítíte, pochopit své zaběhané emoční odpovědi na situace a schopnost rozpoznat, jak vaše emoce ovlivňují chování a výsledky.

Pokud jste sebe-uvědomnělí, vidíte se, jak i jak vás vidí okolí a máte reálnou představu o svých schopnostech a aktuálních možnostech a omezeních.

Zvládání emocí

Schopnost se koncentrovat a myslet jasně i přesto, že zažíváte silné emoce. Být schopný zvládat svůj emoční stav je zásadní proto, abyste převzal(a) odpovědnost za své činy a ušetřil(a) se následků unáhlených činů, kterých mnohdy litujeme.

Sebe-motivaci

Schopnost využít vaše nejhlubší emoce aby vás vedly na cestě k vašim cílům. Tahle dovednost vám umožňuje být iniciativní a vytrvat, když čelíte překážkám a obtížím.

Empatii

Schopnost cítit, porozumnět a příhodně reagovat na to, co cítí druzí lidé. Sebe-uvědomnění je základem pro empatii s druhými. Pokud si nejste vědomi svých emocí, nebudete schopní rozpoznat emoce druhých.

Společenské dovednosti

Schopnost řídit, ovlivňovat a probouzet emoce v druhých lidech. Umět zvládat emoce ve vztazích a umět ovlivňovat a inspirovat druhé jsou základní předpoklady pro to, abychom měli funkční vztahy, ať už soukromé nebo pracovní.