Jak získat, co chceš

Stanovuj si smysluplné cíle, které vedou tvůj život tam, kam chceš.

Pokud máš pocit, že v životě nemáš, co chceš, nežiješ svůj potenciál, nežiješ v souladu se svými hodnotami, svou vášní, svým posláním. A přestože je to ohromně nepříjemný pocit, tak přesně tahle nespokojenost je první krok. Chtít víc je to, co nás žene ku předu, za většími, lepšími cíli. Podle Brendona Burcharda existuje 6 klíčových oblastí, které jsou zodpovědné za náš úspěch a je to právě jasnost ohledně toho, co chceme, co nám umožní k našemu cíli vykročit.

Tedy, co opravdu chceš mít ve svém životě? Po čem toužíš? Jaké oblasti svého života bys chtěl změnit? Něco ohledně životosprávy či zdraví? Chtěl bys rozvinout nějakou novou dovednost? Chtěl bys posunout svůj vztah na další level? Nebo se tvoje touha týká práce a kariéry? Když budeš mít jasně definované po čem toužíš, můžeš si stanovit cíle a plán, jak se k nim krok za krokem dostat.

Přesně o tomhle procesu je koučing. Objednat si hodinu se mnou můžeš tady>>.

Jak získáš, co chceš

Co je to naplnění? Najít spokojenost znamená mít v životě lidi a věci, které opravdu chceme. Pokud máš naplněné své potřeby díky zdravým vztahům a životnímu stylu, jsi schopný pracovat ve vysokých obrátkách a dávat se naplno. Když se ti daří, dosahování tvých cílů obohacuje nejen tvůj život, ale i život celého tvého okolí, protože existuje pravděpodobnost, že v určitou chvíli ti nebude stačit jen více peněz, více domů, více aut, ale budeš chtít dělat i něco pro ostatní. Věřím totiž, že právě z toho vyplývá největší uspokojení a vnitřní dobrý pocit.

Z tohoto hlediska tak není vůbec sobecké se ptát, co chceme ve vztahu, práci, na projektu – to je to, co nás inspiruje k růstu. Tímhle způsobem v sobě také můžeme přirozeně budovat kvality leadershipu (omlouvám se za prznění češtiny i angličtiny, ale vůdcovské kvality mi přijdou trochu zavádějící). Opravdový leader totiž inspiruje k akci, místo toho, aby si ji vynucoval. Pokud se budeme ptát sebe, co chceme, co potřebujeme, co je pro nás nejlepší, můžeme se ptát na stejné otázky i našeho okolí a pomáhat mu si tyto sny uskutečňovat. O to více pak bude okolí ochotné a schopné pomoci nám dosáhnout našich cílů. To neplatí jen o firmách a týmech, ale stejně tak i v rodině či vztazích.

Jak získáš, co chceš stanovováním cílů

Když chceš nějakou oblast opravdu zvládnout, stát se v ní mistrem, odborníkem, první krok je stanovit si cíl. Tohle je naprosto zásadní klíč k jakémukoliv dlouhodobému životnímu úspěchu. Možná si teď myslíš, že stanovování cílů není nic nového, žádná žhavá novinka – a máš pravdu. Ale pravda je také to, že většina lidí nemá vůbec jasnou představu, čeho chtějí v životě dosáhnout, natož aby měli stanovené nějaké cíle. Stanovování cílů tak slouží k tomu, že si vůbec člověk vyhradí nějaký čas, aby se zamyslel nad svým životem a jeho směřováním.

Cíl je také něco víc než jen vize něčeho lepšího. Stanovování cílů je poměrně exaktní proces s jasným, měřitelným, kvantifikovatelným výstupem.

Proč potřebuješ cíle

V roce 1953, výzkumníci z Yale (prominentní vysoká škola v USA) provedli studii, ve které se ptali studentů opouštějících školu, na sérii otázek ohledně jejich snů, aspirací a jak jich dosáhnou. Jedna z otázek zněla „Máte jasné, konkrétní cíle s napsaným plánem, jak jich dosáhnout?“ Méně než 3% respondentů odpověděla kladně.

Po 20ti letech výzkumníci vyhledali tu stejnou skupinu bývalých studentů. Ta 3% lidí, kteří měli napsané své cíle, se zdáli být spokojenější a šťastnější. To je samozřejmě subjektivní pocit, ale objektivní zjištění bylo, že tito lidé měli v průměru větší majetek a příjem, než zbývajících 97%.

Tohle je síla cílů. 90% lidí nikdy nezrealizuje svůj cíl, protože po měsíci už na něm většina lidí (82%) nepracuje.

Proč potřebuješ smyslupné cíle

Všichni máme cíle, ať už tak banální jako dojít nakoupit nebo uklidit si doma, až po trochu větší, typu stát se ředitelem firmy nebo prezidentem. Problém s většinou cílů, co lidé mají, je to, že neinspirují k akci, netěšíš se, až budeš moct vyskočit z postele a pustit se do nich. Proto klíčem k získání toho, co chceš, je nastavit si takové cíle, které pro tebe mají smysl. Takové cíle probouzí více emocí a tím pádem i motivaci. Ženou nas ku předu, k naplnění našeho životního snu. Ale jak to udělat prakticky?

Dosahování cílů krok za krokem

Jakmile máš stanovené smysluplné, lákavé cíle, vytvoř si akční plán.

1. Napiš si je

Napiš si své cíle – ne na počítači, ale na papír nebo do nějakého diáře. Když píšeš věci na papír, děje se něco zajímavého – už jsi tvůrcem, už ten cíl tvoříš. Dáváš tak signál svému vědomí i podvědomí, že to, kde teď jsi, není to, kde chceš být. Rozlišuješ tak žádoucí a nežádoucí stav. Vytváříš tím zdravou nespokojenost.

Pokud jsme nespokojení, je to jeden z nejsilnějších zdrojů motivace. Pokud jedeme ve vlaku, je nám teploučko, koukáme z okna na ubíhající krajinu, přestože ani nevíme, kam jedeme, nic moc nám nechybí, tak není moc důvod něco měnit. Ale když vlak zastaví, nebo vás z něj někdo vyhodí a najednou jste ve tmě, v zimě,… velmi rychle se člověk začne ptát, „Jak se odsud sakra dostanu?“ Pak není najednou tak nepředstavitelné začít hledat kroky a dílčí cíle, jak se z té situace dostat. A tak si postupně člověk začne tvořit strategii na místo snu:

2. Najdi své „Proto“

Teď najdi svou jasnost. Důvod, proč musíš mít, co chceš? Popiš detailně, jak se budeš cítit, až svůj cíl naplníš, co všechno ti to přinese, co se změní? Když je ti naprosto jasné, proč chceš, co chceš, je snazší za tím jít, učit se nezbytné dovednosti a vyvíjet v tom směru úsilí.

Když jsi si naprosto jistý proč musíš dosáhnout svůj cíl, najdeš svůj životní smysl. Životní smysl je daleko důležitější než výsledek našeho snažení. Smysl cíle není jeho výsledek – ale to, kým se staneš na cestě za ním. Tímhle postojem totiž způsobíš, že tvůj cíl bude součástí něčeho většího a proto bude zdrojem větší radosti a naplnění.  Ve finále to nejsou hmotné věci, které nás udělají šťastnými. Ta jediná věc, která nás dělá šťastné, je naplnění vyvěrající z toho, jakým člověkem jsme se stali a co jsme vytvořili.

Tohle propojení také způsobí, že budeš na cíl zaměření a snadněji překonáš i obtížná období, která nevyhnutelně přijdou. Dostatečně silné proto ti dá dostatek paliva.

3. Zahal se do aury vítěze

Je naprosto v pořádku neznat nejlepší strategii, která přinese, po čem toužíš. Je naprosto v pořádku nastavovat si cíle za hranicí svých stávajících dovedností a možností. Ale je důležité, abys vycházel z místa naprosté důvěry a jistoty, že dosáhneš všeho, co sis předsevzal.

Když totiž máš tenhle postoj, přebíráš tím zase odpovědnost za svůj život a za všechno, co se v něm děje. Ano, nemůžeš kontrolovat své okolí a vnější vlivy, výzvy, které ti život staví do cesty, ale můžeš si být jistý, že uděláš všechno, abys je překonal.

Tolik lidí se předčasně vzdává, protože se zaměřují jen na výsledek  a pak se zastaví, když neví, jak ho dosáhnout, nebo mají přesvědčení, že toho nemůžou dosáhnout. Nebo „to zabalí“ cestou, protože vzdát se je jednodušší, než to zkusit znovu a jinak. Jaké by to bylo, kdybys nemusel hned vymyslet, jak to udělat, ale místo toho by ses soustředili na to, že najdeš způsob bez ohledu na okolnosti? Že dosažení tvého cíle není jen možné, ale naprosto jisté? Představ si, jak by jen tohle změnilo tvůj život.

4. Vědomá praxe a opakování

Opakování není jen matka moudrosti, ale také dovednosti. Chceš být mistr čehokoliv? Věnuj tomu 10.000 hodin. Až takhle jednoduchý je to recept.

Úspěchu nedosáhneš tak, že si jednou dáš nějaký cíl a pak už se na něj znovu nikdy nepodíváš a pak se zázrakem všechno samo splní. Lidé, kteří hledají okamžitá řešení zřídka dosáhnou dlouhodobého uspěchu. Dosahovat cílů stojí čas, koncentraci a vědomé úsilí. Musíš znovu a znovu dělat kroky, které vedou k vašemu cíli. 

Jestli se chceš naučit nějakou novou dovednost, vytvořiš si strategii a s ní spojené zvyky učení se. Jestli se chceš posunout v businessu, najdi základní věc, na kterou se musíš soustředit a zaměř se na ní a neustále se ji věnuj, ať už je to získávání nových zákazníků, zlepšení péče o stávající, optimalizace nákladů atp. Chceš více vášně a radosti do svého vztahu? Věnuj se denně intimitě a jejímu budování.

Ať už chceš změnit cokoliv, cesta za změnou se musí stát nedílnou částí tvého života. Proto praktikuj pravidelně, opakování buduje zvyk. Konzistentní praxe, konzistentní fokus – to jsou dva předpoklady trvalé životní změny.

Nová kniha pro každého muže

  • Zlepši svou sebekontrolu a výdrž
  • Posil svou sebedůvěru
  • Spoléhej se sám na sebe, ne na pilulky a mastičky
Komentáře

Přidat komentář