fbpx

Polarita: Nejdůležitější zákon vztahů

Pochopit zákon polarity je nezbytnou podmínkou k tomu, aby člověk mohl žít opravdu spokojený a naplňující (partnerský) život. Partnerský je v závorce, protože působení polarity se neprojevuje zdaleka jen v našich vztazích.

Zákon polarity nám říká, že základem života, jak ho známe, je princip dvojnosti. Všechno má dva póly: dobro a zlo, láska a nenávist, přitažlivost a uzavřenost. Severní a jižní pól zeměkoule. + a – na bateriích. Všechno, co existuje v našem světě, má svůj protějšek. Slovy filozofů a mystiků: naše skutečnost je duální povahy. Díky tomu můžeme zažívat široké spektrum zkušeností a oceňovat všechno dobré, co nás v životě potká, protože z tohoto jednoduchého zákona vyplývá, že to vůbec není samozřejmé:

Můžeš zažívat štěstí, pokud bys nezažil(a) neštěstí? Existovala by extáze bez utrpení? Světlo bez tmy? A přeneseno na vztahy: existovala by přitažlivost mezi partnery, kdyby neexistovaly opačné, protichůdné energie? Určitě jsme všichni slyšeli, že protiklady se přitahují. To je 3slovná definice zákona polarity.

A trochu vědečtěji (slovy Newtonova 3. zákona): Každá akce vyvolává reakci, stejné velikosti, opačného směru. To znamená, že všechny jevy ve vesmíru existují v párech. Pozitivní a negativní, nemoc a zdraví, mužské a ženské.

Polarita ve vztazích

Ve vztazích se polarita projevuje následujícím způsobem: čím protichůdnější sexuální energie – tj. mužské a ženské – partneři mají, tím více přitažlivosti mezi nimi bude. Sexuální přitažlivost, ale i intimní spojení nebo dokonce i duchovní prožitky nabírají na intenzitě, když mezi partnery existuje jasná polarita.

Pokud oba partneři mají podobnou polaritu, tedy oba jsou více maskulinní nebo více femininní, přitažlivost mezi nimi bude oslabená. To se stává také, ale častější je myslím fakt, kdy oba partneři jsou více neutrální. Muži neaspirují na „dobývání světa“, ženy nechtějí být nejkrásnějšími bytostmi. Snažíme se jen nějak přežít, dožít se víkendu, nebo v horším případě důchodu. Pokud tě tahle představa děsí, tak věz, že odpovědí je zase polarita. Protože ty samé jiskry, které odletují od zkřížených drátů elektrického napětí, mohou jiskřit i mezi tebou a tvou prací, tebou a tvým životem. Proto je dobré kultivovat svou polaritu, i pokud vztah zrovna nemáme nebo nechceme. Člověk, který je nabitý (a je lhostejné, jestli mužskou, nebo ženskou energií) není mrtev za živa, ale zažívá intenzitu, jiskření, život

Ať už jsi ve vztahu a chceš ho posílit, nebo chceš do svého života někoho přitáhnout, můžeš využít právě zákona polarity. Prvním krokem je právě posílení tvé přirozené energie, ať je mužská či ženská.

Maskulinní či femininní energie nezávisí na pohlaví. Každý člověk, muž i žena, mohou projevovat mužskou nebo ženskou energii. Na tom není nic divného, dokonce je podle některých autorů předpokladem osobního růstu, abychom si osvojovali dovednosti i z druhého konce spektra. Podle Davida Deidy je asi 20 % mužů, kteří mají převládající ženskou energii a 20 % žen, které mají převládající mužskou energii. A je to v pořádku, žena s převládající mužskou energií si může najít muže s převládající ženskou energii a bude mezi nimi stále silná polarita a naopak. Aby pro tebe zákon polarity měl nějaký význam, nejdůležitější je znát tvou esenciální, převládající energii. Jakmile to poznáš, pochopíš, jak se projevuje a přijmeš, můžeš ji více využívat a vědomě přitahovat i hledat odpovídající opačnou energii.

Druhá strana polarity: DEPOLARIZACE

Ano, i polarita má svůj protiklad. Nepolaritu 🙂 Nebo depolarizaci, jak se jí říká. Depolarizace na osobní úrovni vypadá tak, že člověk nežije svůj život. Nejde za svými sny, cíly a touhami. Pro nic není nadšený, pro nic nehoří. Je vlažný.

 Ve vztazích má depolarizace řadu příčin. První je samozřejmě zmíněná osobní rovina: pokud nejsem sám nabitý, nemohu nikoho přitahovat. Moje vybitost může být jenom můj osobní úkol: jsem vysátý z práce, vyšťavený z tréninků, vybitý ze stresu (všimni si, že často používáme přídavná jména, kterými popisujeme svůj stav energie – a tím nemluvíme o ničem jiném, než o své sexuální a životní energii). Ale často se depolarizace objevuje jako následek vztahu, nebo lépe řečeno následek nevhodného jednání ve vztahu.

Často se depolarizujeme tak, že nežijeme svou energii, ale protože nám něco vadí nebo chybí, stavíme se do opačné energie. Například žena, která se necítí v bezpečí nebo milovaná, zareaguje tak, že se bude snažit mít věci pod kontrolou (ve snaze zajistit si bezpečí), což je spíše chování více z mužské strany spektra. Nebo muž, který bude mít pocit, že mu žena nedůvěřuje nebo že se ho snaží ovládat, může ztratit svou rozhodnost, může ztratit svůj směr. V obou případech (a našli byste variant nesčetně) se začne roztáčet negativní spirála. Oba partneři se budou cítit špatně, nevyživeně, o to více mohou mít tendenci přejímat opačnou energii a tím se budou cítit stále hůř. Přitažlivost klesá, naplnění v partnerství i v intimitě klesá… až začne vznikat opravdu silná neharmonie, nesoulad, a vztah jakoby uvadal.

Jak předejít depolarizaci?

… je téma na celé workshopy a semináře, ne na malý blogový článek. Ale v základu jde o to, abychom se snažili stát ve své síle, ve své primární energii. Muž, nebo lépe řečeno nositel mužské energie, se musí naučit být přítomný, vědomý i tváří v tvář chaotické a destruktivní ženské energii. Ženy, nebo nositelé ženské energie, se musí naučit zůstat otevřené i s navenek nepřístupným mužem a oživit ho svou grácií a světlem. Navzájem se naučit respektovat mužskou schopnost jednat racionálně navzdory emocím, stejně tak ale uznat ženskou moudrost intuice a zaměřenost na lásku.

Na osobní úrovni se můžeš podívat, co tě oslabuje, jaká vnitřní přesvědčení tě vedou k nejednání podle tvého nejvnitřnějšího nastavení, proč nejdeš za svými sny. První krok k nápravě je právě poznat, čemu omezujícímu o sobě věříš. Zaměř se na své sny, své cíle a jejich uskutečňování. Pokud nevíš jak najít, pro co bys hořel, může ti pomoct koučing.

Prosím, dej si čas a opravdu se pokus porozumět fungování tohoto jednoduchého, leč všudypřítomného principu. Skrývá se v něm dost možná klíč k tvému šťastnému partnerství i životu.

Stáhni si zdarma praktického průvodce, který ti ukáže první kroky k tomu, jak se zlepšit jako milenec:

  • ANO, opravdu se to dá natrénovat!!!
  • ANO, opravdu se dobrým milencem může stát každý!!!
Stažením ebooku souhlasíš se zpracováním osobních údajů. Vše o ochraně osobních údajů a jak s nimi nakládáme, najdeš zde>>.
Komentáře

Přidat komentář