Priming – kletba nebo požehnání

Síla primingu

Budíš se apatický, bez energie, s obavami, co přinese nový den? Máš před sebou nějakou obtíž, která na tebe vyskočí hned po probuzení a vede tě k tomu, že na ni obsesivně myslíš? Spousta lidí se budí v tomhle stavu, přestože by si přáli být zaměření a mít v žilách úspěch, tak prostě nemají dostatek energie na to, aby splnili své cíle.

Jestli se tady poznáváš, možná je na čase, abys objevili sílu primingu.

Naše životy jsou mnohdy velmi náročné. Když našim hlavním cílem je dožít se konce dne, může být obtížné si byť jen vzpomenout na to, jaké to je cítit se úspěšní, naplnění nebo dotahovat věci do konce. Můžeš ale proměnit svůj život tak, že se postavíš čelem svým problémům s aurou vítěze. Můžeš se naučit změnit stav své mysli tak, že změníš svůj fyziologický stav – a přesně k tomu ti může pomoct účinný priming.

Vyvtořit si nějaký ranní rituál, který zahrnuje i priming je skvělý způsob, jak začít den. Jak den začneš má velký a dlouho trvající vliv na zbytek tvého dne.

Co je priming?

Co je priming a jak ho využít ve svůj prospěch? Definice priming popisuje jako kognitivní proces, při kterém podnět z dřívějška ovlivňuje pozdější chování a myšlení jedince, například to, jak později vnímá podobný podnět. Jeden z pragmatických přístupů k primingu ho popisuje prostě jako vyhrazení si času na to, aby si člověk srovnal myšlenky a emoce takovým způsobem, aby prožil den v optimálním stavu.

Priming má největší význam provádět ráno, protože takto ovlivní největší část svého dne. Také ti může pomáhat být obecně vědomějším, více schopným ovládat emoce a tím pádem i reagovat způsobem, kterým si přeješ.

Pokud čelíš překážkám, které ti znemožňují být, kým chceš a kde chceš, priming může být tím nástrojem, který ti pomůže překlenout propast mezi tady a teď a ideálním stavem. Naše myšlenky, pocity a emoce mohou být ovlivněny nejrůznějšími způsoby, kterých si často ani nejsme vědomi.

Níže uvádím 2 experimenty, které to dokládají. Pokud se chceš hlouběji věnovat tomuhle tématu, doporučuji pro začátek knihu nositele Nobelovy ceny Daniela Kahnemana Myšlení rychlé a pomalé. Pokud nechceš knihu číst, věz, že nás ovlivňuje spousta věcí – a pokud mezi ty spousty vlivů zařadíme i své časté, vědomé působení, můžeš se naučit mít skvělou pracovní morálku, disciplínu nebo cokoliv jiného, co si přeješ kultivovat.

Ať budeš nebo nebudeš priming používat, vem na vědomí, že to není jen nějaký módní výstřelek. Kahneman a desítky, možná stovky dalších vědců věnovali tomuhle fenoménu desítky let výzkumu a opakovaně potvrzují jeho vliv. Jestli se budeš primovat pozitivně nebo negativně záleží na tom, jak kontroluješ svou mysl.

A teď trochu praxe, 2 příklady pro lepší představu, proč je důležité o něm alespoň vědět.

Studie 1: Priming teplotou kávy

Vše, co víme o primingu vychází z empirického výzkumu, který ukazuje, že naše reakce jsou podmíněné našimi náladami a předchozími zkušenostmi. Proto, pokud se naučíte nastavovat či alespoň ovládat své nálady, emoce, své nastavení, připravujete si podmínky pro úspěch.

Co je na primingu pro mě fascinující je vzájemné ovlivňování naprosto nesouvisejících jevů, jak například ukázala studie z roku 2008 provedená psychology na universitě v Yale. Cestou do laboratoře jeden z výzkumníků požádal člověka, který se výzkumu účastnil, aby mu podržel kelímek s kávou. Zeptal se ho na pár věcí, něco si zapsal, pak si vzal kafe zpět. Účastník výzkumu tak držel kávu 10 – 25 vteřin. Polovina účastníku držela kelímek se studenou kávou, polovina s teplou. To byl jediný rozdíl mezi těmi skupinami lidí.

A teď ta zajímavá část. Když účastníci došli do laboratoře, dostali stejné zadání: Ohodnoťte osobnost člověka na základě krátkého popisu. Účastníci, kteří drželi teplou kávu, hodnotili člověka jako šťastnějšího, dobře naloženého, štedřejšího a společenského, zatímco účastníci se studeným kelímkem ho viděli spíše jako nešťastného, popudlivého a sobeckého.

Uvědom si dvě věci: jediný rozdíl mezi profily těch skupin byl kelímek teplý vs kelímek studený. Ale reagovali takto odlišně. A samozřejmě nikdo z nich neměl ponětí o tom, že podléhali vlivu primingu.

Studie 2: Čtení mezi řádky

(tenhle příklad pochází z dříve uvedené knihy D. Kahnemana – píšu to více než 2 roky po jejím čtení, takže je určitě zkreslený, ale pointa je zachovaná a přesné znění najdete v případě zájmu tam)

Výzkumníci vybrali skupinu mladých univerzitních studentů, kteří si zase byli velmi profilově podobní. Skupinu rozdělili na 2 poloviny a dali jim jednoduché zadání: hledejte slovo, které spojuje uvedenou trojici. Například strom – kniha – tužka by měly společné slovo papír. Jedna polovina (kontrolní skupina) studentů dostala naprosto náhodné trojice, zatímco testovaná polovina měla mezi svými trojicemi mnoho slov, která se vztahovala ke stáří a seniornímu věku. Po dokončení testu je výzkumník odeslal do jiné místnosti, kde má proběhnout další test. Ale to, co ve skutečnosti výzkumníci měřili, byla doba, kterou studenti budou potřebovat na překonání vzdálenosti z jedné do druhé učebny.

Studenti, kteří byli primeováni stářím, překonali tu vzdálenost cca o 30% pomaleji! A zase samozřejmě nikdo z nich nebyl informován o tom, v čem vlastní výzkum spočívá!

Příklad 3: Tvů život

Určitě jsi důsledky primingu zažil sám, aniž jsi o tom věděl. Zažil jsi někdy třeba „den blbec“? Všechno ti padá z rukou, zakopáváš, nemůžeš najít klíče / mobil / peněženku, když se to nejméně hodí, co se může pokazit, se taky pokazí? Nebo když jsi naštvaný nebo zklamaný, všechno vidíš horší, než to ve skutečnosti je? Tak to je priming, prosím, seznamte se.

Druhá strana mince: vzpomeň si, když se ti narodilo dítě nebo jsi začínal vztah, byli jste čerstvě zamilovaní. Nebyl celý svět krásnější, nedařilo se ti všechno lépe? To je také priming, akorát v tomto případě jsi byl primovaný láskou a štěstím.

Co z toho všeho vyplývá? Obsah naší hlavy – a nejen ten vědomý – výrazně ovlivňuje naše chování a výsledky ve všech oblastech života i těch zdánlivě nesouvisejících. A obsah naší hlavy může být ovlivněný primingem, který si mnohdy ani neuvědomuješ. Proto pokud budeš priming vědomě používat, můžeš nejen odstranit nebo alespoň zmenšit ostatní vlivy, ale výrazně pozitivně ovlivnit svůj život a tak se postupně naučit žít líp.

Typy primingu

Abychom primingu lépe porozuměli, podívejme se na rozdílné typy primingu, které psychologové rozeznávají:

Asociativní priming

Využívá slova, která jsou nějakým způsobem spojena, například den a noc, nebo nádech a výdech. Když se objeví jedno slovo, jsme automaticky primováni na to, abychom rychleji reagovali na druhé slovo.

Repetetivní priming

Funguje podobně jako asociativní, ale u slov, která nejsou obvykle spojená, ale spojení mezi nimi vytvoříme drilem. Například pro většinu z nás bude ano spojené s ne. Ale dokážu si představit, že někdo, kdo právě prošel vojenským výcvikem, bude mít ano spíše spojené s pane.

Konceptuální priming

používá slova, která jsou spojena významově, jako třeba talířjídlo. Protože v naší mysli jsou tyhle pojmy zařazené do stejné škatulky, zmínění jednoho slova způsobí, že budeme mít pohotověji připravená všechna slova z celé té kategorie.

Pozitivní a negativní priming

označuje priming emocí, jako láska nebo nenávist. Viz příklad 3. Bylo dokázáno, že pozitivní priming urychluje naši reakční dobu, zatímco negativní priming ji prodlužuje.

Sémantický priming

Je podobný konceptuálnímu, ale používá slova, která jsou spojená logicky, třeba pomeranč a oranžová.

Skrytý priming

Je pěkně ukázán ve studii 2 – i když ta vlastní slova nejsou viditelná, stejně na ně jedinci reagují.

Priming nás obklopuje denně, protože všechny tyhle poznatky se snaží využívat všichni, kdo nás chtějí nějakým způsobem ovlivňovat. V podstatě celý marketing a branding je o primingu. Marketéři se nás snaží pomocí přímých i nepřímých metod ovlivnit, abychom vnímali tuto značku jako bezpečnou. Tuhle jako luxusní. Když si koupíme tenhle produkt, budeme v pohodě. Když budu na facebook dávat fotky ve svetru a kšiltovce, jsem jeden z vás..

Je dobré si být těchto vlivů vědom. A ještě lepší je s tím něco dělat a využívat priming ve svůj prospěch a změnit svůj život krok za krokem. Jak na to?

Nová kniha pro každého muže

  • Zlepši svou sebekontrolu a výdrž
  • Posil svou sebedůvěru
  • Spoléhej se sám na sebe, ne na pilulky a mastičky
Komentáře

Přidat komentář